Карта поширення порід, що карстуються

Умовні позначення

Крейда

Вапняк

Різновікові карбонатні породи фундаменту

Карбонатні породи без поділу

Гіпси і ангідрити

Кам'яна і калійна сіль

Стратиграфічні границі

Породи, що не карстуються, серед тих що карстуються

1. Глини, аргіліти

2. Мергелі

3. Піски, алевроліти, пісковики

4. Перешарування порід

5. Шари порід, що не карстуються

Літологічні границі